Om oss

I Ahlsell Labs så utforskar vi var Ahlsells kunder, verksamhet och partners kommer att befinna sig om 3–5 år. Genom ett användarfokuserat och teknikdrivet angreppssätt till innovation så stöttar vi Ahlsells mission att göra det enklare för våra kunder att vara proffs – både nu och i framtiden.

Labbets målsättning är att öka Ahlsells förståelse för de möjligheter som uppstår med digitalisering i stort. Genom vår innovationsprocess arbetar vi systematiskt med att identifiera, kvalificera och prototypa nya koncept och lösningar som uppvisar tydlig användarnytta och potential att skala över de marknader vi befinner oss i.

Innovationsarbetet spänner över hela vår verksamhet. Från att bygga upp digitala kapabiliteter för intern effektivitet, till att utforska nya affärsmodeller och att skapa nya digitala kundupplevelser.

Ahlsell Labs är en del av det större innovationsekosystemet i Norden. Vi använder vårt labteam, kunder, externa partners och Ahlsells organisation för att accelerera och driva innovation för vår verksamhet och för branschen i sin helhet.